Centrum Muzyki w Krakowie

Utworzenie centrum muzyki (a szerzej: parku muzyki) planowane jest na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie z Bulwarem Kurlandzkim na krakowskich Grzegórzkach.

Ambitne przedsięwzięcie porządkujące zdegradowaną przestrzeń ponad 10 ha zakłada współpracę wielu podmiotów publicznych.

Jednym z elementów tego kompleksowego projektu jest inwestycja planowana do realizacji przez Akademię Muzyczną w Krakowie, która zakłada budowę kompleksu dydaktycznego charakteryzującego się wybitnymi rozwiązaniami urbanistycznymi i architektonicznymi o wysokim stopniu innowacyjności oraz funkcjonalności, a w przypadku sal dydaktycznych i sali koncertowej, znakomitymi warunkami akustycznymi.

Województwo Małopolskie zakłada natomiast na tym terenie budowę sal koncertowych wraz z zapleczem dla najważniejszych zespołów artystycznych tj.: Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Capelli Cracoviensis oraz Sinfonietty Cracovia.

Dodatkowo całość dopięta zostanie poprzez odnowienie i zaaranżowanie przestrzeni parkowej (inwestycja Miasta Kraków).

Wszystkie planowane przedsięwzięcia inwestycyjne będą docelowo tworzyły wspólną muzyczną przestrzeń Krakowa, która będzie także przyjazna do pracy, nauki i wypoczynku dla jego mieszkańców oraz sprzyjająca różnym aktywnościom, aby miejsce tętniło życiem także w dni, w których nie odbywają się tam koncerty.

Istotne jest, aby przedsięwzięcie to było od samego początku uzgadniane ze społecznością lokalną.