Małopolskie Centrum Nauki

Budowa Małopolskiego Centrum Nauki (MCN) jest  jednym z ważniejszych przedsięwzięć z obszaru tematycznego edukacja. Nowe, unikatowe miejsce na mapie Krakowa będzie rozpalać umysły mieszkańców do inspirującego kontaktu z nauką i edukacją. Centrum będzie silnie podkreślało swój regionalny charakter – unikalną tożsamość i potencjał Małopolski. Za cel postawiło sobie również wyjście naprzeciw najnowszym trendom w zakresie interaktywnej edukacji. Otwarcie centrum planowane jest najpóźniej w 2021 r.

Cele MCN:

  • Kształtowanie postawy otwartości, aktywności i ciekawości świata
  • Budowanie pozytywnego stosunku do nauki, pogłębianie wiedzy naukowej i zachęcanie do wykorzystania jej na co dzień
  • Wyszukiwanie i rozwijanie talentów oraz kompetencji z wykorzystaniem nauki jako narzędzia lub inspiracji
  • Wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej
  • Prezentowanie nauki aktualnej, obiektywnej i powiązanej z życiem odbiorców w sposób atrakcyjny i oryginalny w formie i tematyce

Szacunkowa wartość projektu: ok. 120 mln zł.

Planowane źródło finansowania: działanie 12.2 RPO: Infrastruktura edukacyjna

Marszałek Jacek Krupa zaprosił uznanych małopolskich naukowców, popularyzatorów i pasjonatów nauki do współpracy przy tworzeniu Małopolskiego Centrum Nauki. Nieformalne ciało doradcze powstało pod nazwą Rada Ambasadorów MCN. Poza funkcją konsultacyjno-doradczą w zakresie tworzenia nowej instytucji misją Rady jest popularyzowanie wśród społeczeństwa pozytywnego wizerunku nauki i edukacji, promowanie postawy otwartości, aktywności i ciekawości świata, a tym samym zachęcanie Małopolan do pogłębiania wiedzy naukowej i wykorzystywania jej na co dzień. Aktualnie uczestnictwo w pracach Rady zadeklarowało 17 Ambasadorów – uznanych małopolskich naukowców z różnorodnych dziedzin - Rada Ambasadorów MCN

Promocja idei Małopolskiego Centrum Nauki podczas Festiwalu Nauki 2016