Termomodernizacja budynków

Konieczność zwiększenia efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej wynika z troski o środowisko naturalne. Wojewódzkie budynki nie spełniają aktualnych standardów energetycznych, co powoduje wysoką konsumpcję energii cieplnej oraz elektrycznej. W celu obniżenia zużycia energii w ramach realizacji projektu planowana jest modernizacja budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych i energii z odnawialnych źródeł.

Przedsięwzięcie realizowane dwuetapowo.

Etap 1- zamówienie na wykonanie dla każdego z 118 budynków audytu energetycznego (z propozycją zastosowania OZE) oraz audytu oświetlenia.

Etap 2- inwestycje w poszczególnych jednostkach, na podstawie zakresu określonego w audytach. Zadaniem wykonawców będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, wykonanie przedsięwzięć budowlanych, przeprowadzenie badania termowizyjnego budynków po zakończeniu inwestycji.

Kluczowe elementy zrealizowane:

•             Rozstrzygnięcie zamówienia na Doradztwo do audytów- wybrana firma Egoterm Sp.j. Dariusz Curyło z Krakowa oraz podpisanie umowy ( IV kw. 2016)

•             Wykonanie 118 audytów energetycznych. Ostatecznie do projektu zakwalifikowano 59 budynków należących do 22 Partnerów.

•             Podpisanie umów partnerskich

Planowane rezultaty realizacji projektu:

Spadek emisji gazów cieplarnianych

Ograniczenie emisji pyłów

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej

Termomodernizacja będzie poprzedzona audytami energetycznymi. Konieczność audytów wynika z faktu, że wojewódzkie budynki wykonane były w odmiennych technologiach i oddane do użytkowania w różnym okresie czasu.

Źródło finansowania: działanie 4.3.3 RPO: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne

W grudniu 2017 r. został złożony w ramach konkursu wniosek o dofinansowanie i aktualnie jest w trakcie oceny.

Szacunkowa wartość projektu: ok. 115 mln zł

- dofinansowanie UE: 81 228 420,00  PLN (Poddziałanie 4.3.3 RPO: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Inwestycje Regionalne)

- wkład budżetu województwa: 11 457 180,00 PLN

- wkład partnerów: 21 355 000,00 PLN

Lata realizacji: 2015-2021