Spotkanie z konsultantami wojewódzkimi w sprawie MSIM

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
20.09.2017
W dniu 20 września 2017r. w sali konferencyjnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem Pana Wojciecha Kozaka – Wicemarszałka WM dotyczące Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM), w którym uczestniczyli Konsultanci wojewódzcy w specjalizacjach lekarskich.

Spotkanie miało na celu prezentację aktualnych założeń realizacji projektu oraz zaproszenie Konsultantów do dyskusji na temat kierunku działania i rozwoju Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej.
Niniejsze konsultacje, dzięki dużej frekwencji oraz ożywionej dyskusji, stanowiły ważne wsparcie przy kształtowaniu małopolskiego systemu e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia.