Warsztaty Zaplanuj z nami wystawę Małopolskiego Centrum Nauki

Projekt: Małopolskie Centrum Nauki,
21.09.2017
W dniu 21 września odbyły się pierwsze z planowanych pięciu warsztatów kreatywnych, mających na celu doprecyzowanie zakresu tematycznego wystawy stałej Małopolskiego Centrum Nauki.

Proces powstawania ekspozycji ma charakter ewolucyjny i zawiera szereg konsultacji środowiskowych i działań partycypacyjnych. Czwartkowe spotkanie kierowane do szerokiego grona ekspertów, naukowców, artystów, edukatorów, popularyzatorów nauki spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska. 

Zaletą tego typu warsztatów jest ich interdyscyplinarny charakter, łączący wiedzę specjalistów z różnych dziedzin: nauk ścisłych, humanistycznych i technicznych. 

„Czy w Krakowie istnieją wulkany? Dlaczego nie można przejść przez ścianę? Co czuje schizofrenik?” 

- to przykłady intrygujących pytań zaproponowanych przez uczestników. 

Szerokie spektrum zagadnień naukowych ukazuje piękno i złożoność nauki oraz pozwala rozwinąć zakres tematyczny wystawy głównej MCN. 

We wspólnym gronie zastanawiano się nad tym, jakie zagadnienia mogą zainteresować dzieci oraz jakie umiejętności są potrzebne nastolatkom wkraczającym w dorosłość. 

Uczestnicy zostali poproszeni także o przygotowanie odpowiedzi na pytania przygotowane wcześniej przez małopolskich uczniów. Małopolskie Centrum Nauki ma uzupełniać ofertę edukacyjną w regionie, dlatego bardzo istotne na tym etapie pracy jest zmapowanie potrzeb nauczycieli, pozwalające na stworzenie oferty MCN komplementarnej do edukacji szkolnej. Ta kwestia będzie poruszana na kolejnych warsztatach odbywających się w Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu.