Budowa nowej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie

Budowa nowej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie

W związku z rezygnacją przez Gminę Miejską Kraków ze wspólnej z Województwem Małopolskim budowy obiektu Centrum Muzyki, który miał być siedzibą trzech małopolskich zespołów artystycznych: Filharmonii Krakowskiej – instytucji kultury Województwa Małopolskiego, Sinfonietty Cracovia i Capelli Cracoviensis - instytucji kultury Gminy Miejskiej Kraków, Województwo podjęło decyzję o samodzielnej realizacji inwestycji.

Oświadczenie ZWM w sprawie projektu .

Aktualnie celem projektu jest budowa nowej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, która zapewni jednostce optymalne warunki działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej. Nowoczesny obiekt o najwyższych walorach urbanistycznych, architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zapewni również odpowiednie warunki pracy i perspektywy rozwoju dla małopolskich zespołów artystycznych. Wpłynie także na wzrost dostępności i jakości uczestnictwa w kulturze wysokiej oraz na podniesienie prestiżu regionu.

Projekt finansowany jest z budżetu Województwa Małopolskiego.

Projekt realizowany przez Biuro Inwestycji Strategicznych UMWM.