Centrum Muzyki w Krakowie

Projekt dotyczy utworzenia  nowoczesnego obiektu spełniającego kulturalne
nadzieje mieszkańców Krakowa oraz oczekiwania przyszłych użytkowników tj. Filharmonii Krakowskiej, Sinfonietty Cracovia i Capelli Cracoviensis.

Województwo Małopolskie realizuje projekt wspólnie z Gminą Miejską Kraków.

Głównym celem budowy Centrum Muzyki w Krakowie jest zapewnienie warunków pracy i perspektyw rozwoju dla zespołów artystycznych tj. Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovia.

Budowa Centrum Muzyki – kompleksu o najwyższych walorach urbanistycznych, architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych wpłynie na podniesienie jakości przestrzeni publicznej, wzmocni pozycję Krakowa jako ośrodka metropolitalnego, podniesie dostępność i standardy uczestnictwa w kulturze wysokiej oraz prestiż regionu.

Lokalizacja Centrum Muzyki na powojskowych terenach w dzielnicy Grzegórzki przyczyni się do rewitalizacji tego obszaru i stworzy przestrzeń służącą aktywności społecznej. Zdegradowany i izolowany obszar położony w centrum miasta zostanie przywrócony jego mieszkańcom i gościom, a dzielnica Grzegórzki zyska nową wartość społeczną, kulturalną i ekonomiczną.

Szacunkowa wartość projektu: ok. 265 mln zł (budżet województwa)

Lata realizacji: 2017-2024