Celem projektu pn. „Zintegrowany System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim” jest rozwój cyfrowy Urzędu Marszałkowskiego poprzez wprowadzenie nowoczesnych standardów informatycznych, które znacząco usprawnią zadania wykonywane przez pracowników urzędu i będą miały bezpośredni wpływ na zwiększenie poziomu obsługi mieszkańców Małopolski i jakość administracji samorządowej.

Realizacja projektu wiąże się z zaprojektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem następujących systemów informatycznych: zintegrowany system ds. planowania i obsługi finansowo – księgowej, system Hurtownia Danych, Business Intelligence oraz Otwarte Dane.

Rezultaty Projektu:

Kompleksowe objęcie systemu finansowo-księgowego jednym, optymalnym narzędziem (systemem ERP), który w czasie rzeczywistym w pełnym zakresie wspierać będzie pracę użytkowników, także wybranych Jednostek Województwa.

Zaprojektowanie narzędzi wspomagających zbieranie danych (E-Rejestry, Hurtowania Danych) oraz ich analizę i prezentowanie (Business Intelligence).

Zwiększenie przejrzystości działań administracji państwowej poprzez udostępnienie wybranych danych otwartych i ich efektywne oraz innowacyjne wykorzystanie.

Żródło finansowania: Działanie 2.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Elektroniczna administracja

Szacunkowa wartość projektu: ok. 12 mln zł

 - dofinansowanie UE: ok. 10 200 000,00  PLN (Działanie 2.1 RPO)

Lata realizacji: 2015 - 2022