Celem inwestycji jest stworzenie infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej dla Muzeum Lotnictwa Polskiego – instytucji kultury Województwa Małopolskiego - poprzez budowę hali ekspozycyjnej typu hangarowego na terenie zarządzanym przez Muzeum. W jednokondygnacyjnym obiekcie o powierzchni użytkowej 3368 m2 planowane jest utworzenie hali ekspozycyjnej wraz z antresolą. Obiekt będzie nawiązywał do zniszczonego w trakcie II wojny światowej Hangaru nr 5, z którego zachowany został jedynie relikt w postaci ściany zachodniej.

Wykonanie inwestycji pozwoli m.in. na uzyskanie infrastruktury sprzyjającej uratowaniu i wyeksponowaniu unikatowych statków powietrznych. Obecnie 82 muzealia (samoloty, śmigłowce) narażone na niszczące działanie czynników atmosferycznych. Docelowo, po zakończeniu inwestycji, w hangarze zostanie ulokowana wystawa poświęcona roli lotnictwa cywilnego w Polsce, zwłaszcza sportowego, jego wpływowi na rozwój techniki i technologii oraz osiągnięciom polskiego lotnictwa.

Nazwa ,,Heksagon” wywodzi się z idei i koncepcji budowy lotnisk z 1923 r., mającej francuski rodowód, łączących funkcje bazy wojskowej i portu cywilnego. Centralne miejsce zajmowało koliste pole wzlotów z rozlokowanymi na planie czworo- lub sześcioboku grupami hangarów i cywilnego dworca lotniczego.

Przewidywany koszt budowy obiektu wynosi 24 600 000,00 PLN. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Województwo Małopolskie otrzymało Wstępną Promesę w wysokości 22 140 000,00 PLN, co stanowi 90% kwoty przewidzianej na budowę hali ekspozycyjnej. Pozostała kwota stanowiąca 10% wkładu własnego do uzyskanego dofinansowania wraz z niezbędnymi kosztami  prac/działań towarzyszących sfinansowana zostanie z budżetu Województwa Małopolskiego.

Całkowity koszt inwestycji: 25 444 395,00 PLN:

  • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga: 22 140 000,00 PLN;
  • wkład z budżetu województwa: 3 304 395,00 PLN.

Lata realizacji 2022-2024.