Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet medyczny

Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przystąpił do realizacji Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, aby czynnie walczyć z chorobą wywołaną wirusem COVID-19. 

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie.

Na w/w Projekt zaplanowana została kwota 114 061 350 PLN, w tym 85 % to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 96 952 147,50 PLN, a 15% to środki z Budżetu Państwa w wysokości 17 109 202,50 PLN. 

Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia
podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Obecnie w projekcie jest 46 partnerów.

Projekt obejmuje m.in. zakup usług i wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego: 

  • Sprzęt medyczny (m.in. analizatory do badań przesiewowych, aparaty do USG wielofunkcyjnego z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, respieratory, zestawy do intubacji, a także wyroby medyczne jednorazowego użytku takie jak maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice) 
  • Dezynfekcja (m.in. aparaty do dekontaminacji pomieszczeń, komory i kurtyny izolacyjne, myjnie dezynfekcyjne, sterylizatory, środki do dezynfekcji) 
  • Wyposażenie obiektowe i budowlane (m.in. agregaty, instalacje tlenowe, namioty segregacyjne, transportowe komory izolacyjne) 
  • Laboratoria – wyposażenie (m.in. aparaty do oznaczanie koronawirusa metodami genetycznymi/molekularnymi wraz z niezbędnym wyposażeniem towarzyszącym, odczynniki i testy do wykonywania badań w kierunku SARS-COV-2) 
  • Karetki

Szczegółowy katalog sprzętu i wyposażenia najbardziej kluczowego dla skutecznej walki z pandemią został opracowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020