Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przystąpił do realizacji Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3, aby kontynuować czynną walkę z chorobą wywołaną wirusem COVID-19 oraz jej następstwami.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie, partnerami Projektu jest 38 podmiotów.

Na w/w Projekt przeznaczona została kwota 84,6 mln zł, z czego 72 mln zł to środki pochodzące z EFS – Europejskiego Funduszu Społecznego, a wkład własny szpitali stanowi 15% całkowitej wartości Projektu.

Projekt jest kontynuacją Projektów pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny oraz  Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2. Celem jego realizacji jest dalsze wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa w Małopolsce. Projekt ma obejmować m.in. zakup sprzętu i wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania COVID-19 oraz niwelowania ujemnych konsekwencji tej choroby na terenie województwa małopolskiego (w tym sprzęt dedykowany na rehabilitację pocovidową).

Zakres, jaki obejmuje Projekt, to zaopatrzenie personelu medycznego w narzędzia pracy oraz środki ochrony osobistej, dzięki którym będzie mógł skuteczniej wykonywać swoje zadania polegające na zwalczaniu epidemii COVID-19 oraz jej skutków na terenie województwa, jak również chronić się przed kolejnymi wzrostami zakażeń.

Szczegółowy katalog sprzętu i wyposażenia najbardziej kluczowego dla skutecznej walki z pandemią został opracowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.