Małopolskie Centrum Nauki

Budowa Małopolskiego Centrum Nauki
Celem realizacji projektu jest budowa miejsca służącego wsparciu rozwoju edukacji i nauki w województwie małopolskim. Nowe, unikatowe miejsce na mapie Krakowa będzie rozpalać umysły mieszkańców do inspirującego kontaktu z nauką i edukacją. Centrum będzie silnie podkreślało swój regionalny charakter – unikalną tożsamość i potencjał Małopolski. Za cel postawiło sobie również wyjście naprzeciw najnowszym trendom w zakresie interaktywnej edukacji. Tematem przewodnim Małopolskiego Centrum Nauki ma być „człowiek”. W ramach tego hasła możliwe jest spójne prezentowanie w programie Centrum wystaw, eksponatów, pokazów, debat, warsztatów, wykładów z różnorodnych dziedzin, zarówno nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, jak i humanistycznych, społecznych, medycznych, a także sztuki. Otwarcie centrum planowane jest najpóźniej w 2024 r.

Główne cele MCN:

  • Kształtowanie postawy otwartości, aktywności i ciekawości świata  
  • Budowanie pozytywnego stosunku do nauki, pogłębianie wiedzy naukowej i zachęcanie do wykorzystania jej na co dzień  
  • Wyszukiwanie i rozwijanie talentów oraz kompetencji z wykorzystaniem nauki jako narzędzia lub inspiracji  
  • Wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej  
  • Prezentowanie nauki aktualnej, obiektywnej i powiązanej z życiem odbiorców w sposób atrakcyjny i oryginalny w formie i tematyce

Finansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020: działanie 12.2 - Infrastruktura edukacyjna i poddziałanie 4.3.3 - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.

Całkowita wartość projektu: 284 240 154,26 zł, w tym:

- dofinansowanie UE: 196 165 820,36 zł

- wkład z budżetu województwa: 88 074 333,90 zł

Lata realizacji: 2015-2024

Postępy w budowie siedziby Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon publikowane są w ramach cyklu COGITEON W BUDOWIE dostępnym na stronie https://cogiteon.pl oraz w serwisie YouTube .


Projekt realizowany przez Biuro Inwestycji Strategicznych UMWM.