Małopolskie Centrum Nauki

Budowa Małopolskiego Centrum Nauki
Celem realizacji projektu jest budowa miejsca służącego wsparciu rozwoju edukacji i nauki w województwie małopolskim. Nowe, unikatowe miejsce na mapie Krakowa będzie rozpalać umysły mieszkańców do inspirującego kontaktu z nauką i edukacją. Centrum będzie silnie podkreślało swój regionalny charakter – unikalną tożsamość i potencjał Małopolski. Za cel postawiło sobie również wyjście naprzeciw najnowszym trendom w zakresie interaktywnej edukacji. Tematem przewodnim Małopolskiego Centrum Nauki ma być „człowiek”. W ramach tego hasła możliwe jest spójne prezentowanie w programie Centrum wystaw, eksponatów, pokazów, debat, warsztatów, wykładów z różnorodnych dziedzin, zarówno nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, jak i humanistycznych, społecznych, medycznych, a także sztuki. Otwarcie centrum planowane jest najpóźniej w 2023 r.

Główne cele MCN:

  1. Kształtowanie postawy otwartości, aktywności i ciekawości świata 
  2. Budowanie pozytywnego stosunku do nauki, pogłębianie wiedzy naukowej i zachęcanie do wykorzystania jej na co dzień 
  3. Wyszukiwanie i rozwijanie talentów oraz kompetencji z wykorzystaniem nauki jako narzędzia lub inspiracji 
  4. Wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej 
  5. Prezentowanie nauki aktualnej, obiektywnej i powiązanej z życiem odbiorców w sposób atrakcyjny i oryginalny w formie i tematyce

Finansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020: działanie 12.2 - Infrastruktura edukacyjna i poddziałanie 4.3.3 - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne

Całkowita wartość projektu: 242 056 099,62 mln zł

- dofinansowanie UE: 166 958 607,80 PLN (Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO)

- wkład budżetu województwa: 75 097 491,82 PLN

Lata realizacji: 2015-2023

dwa_loga_2.png