Małopolskie Centrum Nauki

Budowa Małopolskiego Centrum Nauki
Celem realizacji projektu jest budowa miejsca służącego wsparciu rozwoju edukacji i nauki w województwie małopolskim. Nowe, unikatowe miejsce na mapie Krakowa będzie rozpalać umysły mieszkańców do inspirującego kontaktu z nauką i edukacją. Centrum będzie silnie podkreślało swój regionalny charakter – unikalną tożsamość i potencjał Małopolski. Za cel postawiło sobie również wyjście naprzeciw najnowszym trendom w zakresie interaktywnej edukacji. Tematem przewodnim Małopolskiego Centrum Nauki ma być „człowiek”. W ramach tego hasła możliwe jest spójne prezentowanie w programie Centrum wystaw, eksponatów, pokazów, debat, warsztatów, wykładów z różnorodnych dziedzin, zarówno nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, jak i humanistycznych, społecznych, medycznych, a także sztuki. Otwarcie centrum planowane jest najpóźniej w 2022 r

Główne cele MCN:

  1. Kształtowanie postawy otwartości, aktywności i ciekawości świata 
  2. Budowanie pozytywnego stosunku do nauki, pogłębianie wiedzy naukowej i zachęcanie do wykorzystania jej na co dzień 
  3. Wyszukiwanie i rozwijanie talentów oraz kompetencji z wykorzystaniem nauki jako narzędzia lub inspiracji 
  4. Wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej 
  5. Prezentowanie nauki aktualnej, obiektywnej i powiązanej z życiem odbiorców w sposób atrakcyjny i oryginalny w formie i tematyce

Źródło finansowania: działanie 12.2 RPO WM: Infrastruktura edukacyjna i poddziałanie 4.3.3 RPO WM Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne

Szacunkowa wartość projektu: ok. 160 mln zł

- dofinansowanie UE: 106 881 250,00  PLN (Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO)

- wkład budżetu województwa: 51 355 843,00 PLN

Lata realizacji: 2015-2022

dwa_loga_2.png