Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków

Konieczność zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wynika z troski o środowisko naturalne. Wojewódzkie budynki nie spełniają aktualnych standardów energetycznych, co powoduje wysoką konsumpcję energii cieplnej oraz elektrycznej. W celu obniżenia zużycia energii w ramach realizacji projektu planowana jest modernizacja budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych i energii z odnawialnych źródeł.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Ograniczenie emisji pyłów
  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
  • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej

Termomodernizacja jest poprzedzona audytami energetycznymi. Konieczność audytów wynika z faktu, że wojewódzkie budynki wykonane były w odmiennych technologiach i oddane do użytkowania w różnym okresie czasu.

Źródło finansowania: działanie 4.3.3 RPO: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne

Szacunkowa wartość projektu: ok. 105 mln zł

- dofinansowanie UE: 82 316 085,28  PLN (Poddziałanie 4.3.3 RPO WM: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Inwestycje Regionalne)


Lata realizacji: 2015 - 2021