Zakup agregatów prądotwórczych na rzecz Okręgu Lwowskiego na Ukrainie

Przedmiotem Projektu jest udzielenie Lwowskiej

Obwodowej Administracji Wojskowej w Ukrainie bezpłatnej i bezzwrotnej pomocy rzeczowej w celu wykonania zadań związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, wodę użytkową oraz ciepło mieszkańców Obwodu Lwowskiego, a także osób wewnętrznie przesiedlonych. Pomoc rzeczowa zostanie udzielona w postaci przenośnych źródeł energii elektrycznej do równowartości kwoty 915 612 złotych. Środki na realizację Projektu pochodzą w całości z budżetu Województwa Małopolskiego. 

W wyniku wymiany korespondencji z Departamentem Współpracy Transgranicznej Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, strona ukraińska wyartykułowała zapotrzebowanie na dostawę do ich siedziby we Lwowie trójfazowych agregatów prądotwórczych z silnikiem diesla o mocach 6 kW i 10 kW. 

Celem prawidłowej realizacji Projektu, Biuro Inwestycji Strategicznych podjęło szereg czynności:

- Dokonanie analizy prawnej formy udzielenia pomocy oraz obowiązków celno-podatkowych,

- Konsultacje z innymi podmiotami oraz jednostkami udzielającymi tego typu pomocy rzeczowej na rzecz Ukrainy,

- Opracowanie umowy o przekazaniu pomocy rzeczowej na rzecz strony ukraińskiej,

- Ogłoszenie  przetargu nieograniczonego oraz wybór wykonawcy na zakup, zgłoszenie do odprawy celnej wywozu towarów w ramach konwoju humanitarnego oraz dostawę agregatów prądotwórczych do magazynu we Lwowie.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu, czyli dostawy agregatów do magazynu we Lwowie to 30.11.2023 r.