Zakup Taboru Kolejowego - projekt zakończony

„Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich”

zakup 13 szt. fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w wersji czteroczłonowej (8 szt.) i pięcioczłonowej (5 szt.) przeznaczonych do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej. Województwo Małopolskie 30 marca 2016 roku podpisało umowę z Newag S.A. na dostawę wszystkich pociągów do 15 lutego 2017 r. oraz kompleksową obsługę gwarancyjną, serwis i utrzymanie. Operatorem pojazdów jest wojewódzki przewoźnik - Koleje Małopolskie Sp. z o.o. Pierwsze składy wyjechały na małopolskie tory już w grudniu 2016 r.

Cele projektu:

Inwestycja w zakup nowych pojazdów szynowych to kolejny etap budowania strategii transportu zintegrowanego. Celem strategicznym projektu jest poprawa i wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa małopolskiego poprzez odnowę parku taborowego.

Realizacja projektu przyczyniła się do:  

- rozwoju sieci linii w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA);

- zmniejszenia natężenia ruchu drogowego (dzięki licznym zaletom nowego taboru nastąpi przejęcie ruchu pasażerskiego przez transport kolejowy z gałęzi transportu mniej przyjaznych dla środowiska, głównie z transportu drogowego);

- zwiększenia komfortu podroży (m.in. przyjazna kolorystyka wnętrza; ergonomiczne, profilowane fotele; nowoczesne automaty biletowe z możliwością płatności gotówkowej i bezgotówkowej, w walutach PLN i EUR; sieć WI-FI oraz klimatyzacja);

- poprawy bezpieczeństwa pasażerów;

- zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejęcie ruchu pasażerskiego przez transport kolejowy z gałęzi transportu mniej przyjaznych środowisku (przede wszystkim z transportu drogowego) oraz dostosowanie oddziaływania kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo (redukcja niektórych uciążliwości związanych z infrastrukturą kolejową, np. hałasu);

- poprawy dostępności głównych ośrodków gospodarczych Małopolski

Efekty:

- zwiększenie taboru kolejowego regionalnych przewozów pasażerskich o 13 nowoczesnych, cichych, bezpiecznych i komfortowych pociągów, które jednocześnie będą odpowiadać na potrzeby pasażerów niepełnosprawnych o ograniczonej mobilności;

- zwiększenie liczby ludność korzystającej z regionalnej komunikacji kolejowej.

Wartość projektu: 305 217 560,00 PLN

- dofinansowanie UE: 175 717 855,13 PLN (Poddziałanie 7.2.1 RPO: Tabor kolejowy)

- wkład budżetu województwa: 129 499 704,87 PLN

- Fundusz Kolejowy: 14 335 731,38 PLN

Lata realizacji: 2015-2017