Zakup Taboru Kolejowego 2020 (RPO)

"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych"

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie roli transportu miejskiego, jako alternatywy dla transportu indywidualnego w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych, poprzez tworzenie warunków dla budowy sprawnych, przyjaznych dla podróżnych, ekologicznych i zintegrowanych systemów transportu miejskiego w regionie.

Inwestycja obejmuje zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym w obszarze aglomeracji miejskiej wraz z kompleksową usługą serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą zakupionego taboru kolejowego.

Zakupionych zostanie 9 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji czteroczłonowej oraz depozyt części zamiennych.

Lata realizacji projektu: 2020 - 2021.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 245 mln zł. 

Inwestycja będzie współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa - Wartość Funduszu Kolejowego: 6 875 000,00 zł.