Zakup Taboru Kolejowego 2019 (POIiŚ) - Projekt zakończony

Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - POIiŚ)”

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności kolejowej regionu, poprzez zakup nowego taboru kolejowego, służącego do przewozów na terenie województwa małopolskiego.

Inwestycja obejmowała zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym wraz z kompleksową pięcioletnią usługą serwisowo - utrzymaniowo - naprawczą zakupionego taboru kolejowego  Zakupione zostały 4 nowe elektryczne zespoły trakcyjne w wersji czteroczłonowej.

Realizacja projektu spowoduje:

- rozwój sieci liniowej w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA);

- ograniczenie ruchu drogowego;

- zwiększenie komfortu podróżowania;

- poprawę bezpieczeństwa pasażerów;

- zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejmowanie ruchu pasażerskiego koleją z mniej przyjaznych środowisku gałęzi transportu (głównie z transportu drogowego) oraz dostosowanie wpływu kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo (zmniejszenie niektórych niedogodności związanych z infrastrukturą kolejową np. hałas);

Efekty:

- zwiększenie taboru regionalnego transportu pasażerskiego o 4 nowoczesne, ciche, bezpieczne i komfortowe pociągi, które jednocześnie zaspokajają potrzeby pasażerów niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej

Wartość projektu: 110 161 348,82 PLN

- dofinansowanie z UE: 41 735 522,86 PLN, 

- wkład z budżetu województwa: 68 425 825,96 PLN

- Fundusz Kolejowy: 21 503 597,07 PLN