14 ofert na aktualizacje audytów energetycznych dla modernizowanych budynków

Projekt: wiadomości,
12.06.2019
​Potencjalni wykonawcy mieli ponad tydzień na przygotowanie i złożenie dokumentacji na aktualizacje audytów energetycznych wraz z określeniem wpływu zmian na wskaźniki rezultatu w ramach projektu Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej. Ostatecznie wpłynęło 14 ofert.

Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać audyty dla maksymalnie 58 budynków, jednak dopuszcza się możliwość zlecenia więcej niż jednej aktualizacji audytu dla każdego budynku (maksymalnie łącznie 100 aktualizacji). Zamawiający przewidział też w postępowaniu skorzystanie z prawa opcji w zakresie zlecenia dodatkowych aktualizacji audytów, ale liczba ta nie może przekroczyć 50 dodatkowych aktualizacji. 

Województwo Małopolskie na podstawie kompleksowych audytów energetycznych realizuje ze środków unijnych modernizację energetyczną 58 budynków użyteczności publicznej. W rezultacie obiekty, które zostały pierwotnie wykonane w technologii tradycyjnej i nie spełniają międzynarodowych standardów dot. ochrony środowiska i efektywności energetycznej, zostaną unowocześnione np. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Pozwoli to m.in. znacząco obniżyć koszty ich utrzymania czy zmniejszyć emisję substancji zanieczyszczających do atmosfery. Konieczność aktualizacji audytów wykonanych na początku realizacji projektu jest związana z monitoringiem zaplanowanych rezultatów termomodernizacji i konkretnymi parametrami dot. m.in. zmniejszenia emisji CO2, redukcji emisji PM10 i PM2,5 czy wzrostem efektywności energetycznej.

Wykonawca będzie realizował usługę maksymalnie do połowy 2023 roku. Umożliwi to aktualizacje audytów w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie rzeczowym projektu (w celu utrzymania założonych rezultatów), a także wykonania audytów po zakończeniu modernizacji budynków, aby zweryfikować planowane efekty. Całkowita wartość inwestycji to ponad 100 mln zł.