Akademia CSIOZ wznawia działalność z zakresu szkoleń dot. EDM

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
16.06.2020
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia realizuje cykl szkoleń, których głównym celem jest zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników podmiotów leczniczych w zakresie obsługi i tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Szkolenia dedykowane są dla pracowników:

  • Podmiotów leczniczych, w których realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne. 
  • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – POZ.

Podmioty aplikujące do udziału w szkoleniach zobowiązane są do posiadania aktualnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W Szkoleniach uczestniczyć mogą Pracownicy zatrudnieni przez podmiot niezależnie od formy zatrudnienia. W przypadku gdy w skład podmiotu wchodzi więcej niż jeden zakład, to każdy z zakładów może zarejestrować się na szkolenie jako osobny podmiot pod warunkiem, że posiada indywidualny 14 cyfrowy nr REGON.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) takich jak: e–recepta, e–skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W ramach projektu zostanie przeszkolonych łącznie 21 120 osób i 3 300 podmiotów leczniczych, w tym 660 szpitali i 2 640 POZ-ów. Szkolenia z EDM będą prowadzone również w nowej formule. Oprócz zajęć stacjonarnych, Akademia CSIOZ wprowadza opcję szkoleń w wersji online. Pierwsze szkolenia rozpoczną się już w II połowie czerwca.

baner EDM.png