Budowa Centrum Muzyki

Projekt: Centrum Muzyki w Krakowie,
21.11.2017
21 listopada 2017 r. został podpisany akt notarialny pomiędzy Województwem Małopolskim a Agencją Mienia Wojskowego. Dzięki temu, na dotychczasowych działkach AMW przy ul. Skrzatów będzie mogło powstać Centrum Muzyki.

             akt CM.jpg

We wtorek, 21 listopada 2017 r. został podpisany akt notarialny, który sfinalizował pierwszy etap zamiany gruntów pomiędzy Województwem Małopolskim a Agencją Mienia Wojskowego. Dzięki temu, na dotychczasowych działkach AMW przy ul. Skrzatów będzie mogło powstać Centrum Muzyki.                  

Centrum Muzyki ma zapewnić optymalne warunki do pracy dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Sinfonietty Cracovia i Capelli Cracoviensis  oraz dla ich  działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej. 

Budynek / budynki Centrum Muzyki wraz z kompleksem dydaktycznym Akademii Muzycznej, Parkiem Miejskim oraz  uzupełniającą infrastrukturą rekreacyjną i usługową tworzyć będzie unikatową, spójną urbanistycznie i architektonicznie oraz programowo całość, która stanie się „muzyczną dzielnicą miasta”.

Szacowany wstępny koszt inwestycji to około 265 mln zł. W budżecie Województwa Małopolskiego zabezpieczone zostały środki na prace przygotowawcze, w tym na przeprowadzenie konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną.

Planowany harmonogram realizacji inwestycji:

- 2017 – przygotowanie dokumentacji technicznej 

- 2018 - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną wraz z zagospodarowaniem terenu

- 2020-2023 – roboty budowlane

- 2024 – otwarcie obiektu.będzie omawiany zakres inwestycji w poszczególnych placówkach medycznych.