Konsultacje społeczne dotyczące budowy Centrum Muzyki

Projekt: Centrum Muzyki w Krakowie,
16.01.2018
24 stycznia 2018 r. odbędą się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące budowy Centrum Muzyki i zagospodarowania terenu parku przy ul. Skrzatów.

Województwo Małopolskie wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej i Centrum Dialogu Społecznego organizuje konsultacje społeczne dotyczące inwestycji planowanych do realizacji przy ul. Skrzatów w Krakowie.

Przedmiotem konsultacji będą zagadnienia związane z utworzeniem unikatowej, spójnej urbanistycznie i architektonicznie część miasta, która stanie się rozpoznawalnym miejscem na „muzycznej mapie miasta”. 

Zapraszamy serdecznie na konsultacje, które odbędą się w Tatrze Variete przy ulicy Grzegórzeckiej 71, w dniach:

-  24 stycznia br. o godz. 17:00 (wprowadzenie w charakterystykę planowanych inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i ograniczeń dla tego terenu oraz rozwiązań komunikacyjnych);

- 1 lutego br. o godz. 17:00 (zajęcia warsztatowe dotyczące zagospodarowania terenów zielonych);

- 1 marca br.  godz. 17:00 (podsumowanie spotkań i wytyczenie dalszych działań).

PLAKAT1 CM.jpg