DIALOGI TECHNICZNE OGŁOSZONE

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
06.11.2018
31 października 2018 r. zostały ogłoszone dialogi techniczne dot. Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej.

1.        Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego z Producentami systemów HIS, poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Regionalnej Platformy Wymiany Dokumentacji Medycznej na potrzeby projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej, zwane też „Ogłoszeniem”.

link

2.        Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego z Producentami systemów gabinetowych (część I) oraz Producentami systemów RIS/LIS/PACS dla podmiotów leczniczych (część II),poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Regionalnej Platformy Wymiany Dokumentacji Medycznej na potrzeby projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej”, zwane też „Ogłoszeniem”.

link

3.        Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego z potencjalnymi wykonawcami platformy regionalnej, poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Regionalnej Platformy Wymiany Dokumentacji Medycznej na potrzeby projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej”, zwane też „Ogłoszeniem”.

link