Doradca akustyczny wybrany

Projekt: Centrum Muzyki w Krakowie,
24.05.2018
22 maja br. Województwo Małopolskie podpisało umowę z firmą archAKUSTIK Andrzej Kłosak na usługę doradztwa akustycznego dot. budowy Centrum Muzyki

22 maja br. Województwo Małopolskie podpisało umowę z firmą archAKUSTIK Andrzej Kłosak na wykonanie usługi pn: „Opracowanie wytycznych akustycznych dla potrzeb konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki oraz na doradztwo akustyczne dla Inwestora w fazie przygotowania konkursu, w fazie projektowania i w fazie realizacji Centrum Muzyki”.

Oferta złożona przez firmę archAKUSTIK Andrzej Kłosak spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała najwyższą łączną  liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie szczegółowych wytycznych akustycznych wnętrz o akustyce kwalifikowanej, a także konsultacje i wsparcie Zamawiającego na etapie przygotowania i prowadzenia Konkursu. Celem konkursu będzie wybór najlepszego rozwiązania architektonicznego, akustycznego, urbanistycznego dla budynku Centrum Muzyki i Parku Miejskiego.

cm2.jpg