​Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Projekt: wiadomości,
30.04.2018
​Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości to doskonała okazja do promocji Małopolski oraz kreatywności i zaangażowania jej mieszkańców. Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie i prezentacji swoich przedsięwzięć.

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości to doskonała okazja do promocji Małopolski oraz kreatywności i zaangażowania jej mieszkańców. Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie i prezentacji swoich przedsięwzięć.

W 2016 r. Małopolska była Europejskim Regionem Przedsiębiorczości, teraz czas na małopolskie projekty! Ważne są nie tylko duże, kosztowne i wprowadzające duże zmiany inicjatywy. Również te z pozoru proste, ale oryginalne, odpowiadające na lokalne potrzeby i możliwe do zrealizowania w innych europejskich regionach.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji realizujących programy edukacyjne i organizacji biznesowych, a także projekty, które powstały w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jakich projektów szukamy?

Promujących przedsiębiorczy sposób myślenia i przedsiębiorczość, zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet oraz znajdujących się w trudnym położeniu (np. długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, mniejszości etniczne); Doskonalących umiejętności przedsiębiorcze i menedżerskie; Promujących rozpoczynanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wspierających upraszczanie procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy; Wspierających umiędzynarodowianie działalności MŚP; Zwiększających świadomość odpowiedzialności społecznej MŚP.

Kryteria oceny projektów

Oryginalność i wykonalność; Wpływ na lokalną gospodarkę; Poprawa stosunków pomiędzy lokalnymi partnerami społecznymi; Możliwość przeniesienia: Czy takie podejście można zastosować w regionie i w innych miejscach w Europie?

Jak zgłosić projekt?

Wypełnione formularze w postaci plików Word i PDF należy przesłać do 18 maja 2018 r. na adres e-mail: rozwoj.gospodarczy@umwm.pl  

Zgłoszenia zostaną przekazane do etapu krajowego. Spośród nich komisja powołana przez Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wybierze projekty, które będą reprezentować Polskę w etapie europejskim.

Kontakt w sprawie zgłoszeń:

Departament Skarbu i Gospodarki

Zespół ds. Współpracy Gospodarczej

e-mail: rozwoj.gospodarczy@umwm.pl ; tel. 12/63 03 264

Informacja na stronie internetowej Województwa: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/europejskie-nagrody-promocji-przedsiebiorczosci-wyroznienia-dla-tworczych-i-inspirujacych-inicjatyw

Strona internetowa konkursu: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_pl

Informacje w języku polskim dostępne na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-projektow-do-konkursu-europejskie-nagrody-promocji-przedsiebiorczosci-2018/   

W załączeniu Formularz zgłoszeniowy, informacja o kategoriach konkursowych, podręcznik oraz przykłady laureatów konkursu z poprzednich edycji.

zgłoszenie

opis

podręcznik

przykłady projektów