Inwestycje zmieniające Małopolskę

Projekt: wiadomości,
15.11.2019
- Zarząd województwa inwestuje w transport, zdrowie, ekologię, kulturę, naukę czy cyfryzację, a wszystkie projekty udaje się realizować dzięki ogromnym unijnym środkom finansowym - mówił w piątek podczas śniadania inwestycyjnego wicemarszałek Łukasz Smółka.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane kluczowe projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski dla rozwoju Małopolski.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane kluczowe projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski dla rozwoju Małopolski.


Rewolucja w zakresie e-zdrowia 

Z badań opinii społecznej jednoznacznie wynika, że coraz więcej osób w Małopolsce chciałoby korzystać z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w szeroko rozumianej ochronie zdrowia. Dlatego w małopolskich podmiotach leczniczych został utworzony i wdrożony Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM). Aktualnie w projekcie realizowanym przez Biuro Inwestycji Strategicznych bierze udział 38 szpitali, docelowo podłączone do platformy będą wszystkie jednostki zdrowia. Na cyfryzacji usług skorzystają zarówno pacjenci, jaki i pracownicy służby zdrowia. 

Korzyści dla pacjenta: 

  • umożliwienie pacjentom rejestracji on-line na wizyty,     
  • możliwość rejestracji do specjalisty w pierwszym możliwym terminie w dowolnym szpitalu, bez konieczności wizyty w danej placówce,    
  • możliwości zarządzania prawami dostępu do własnej dokumentacji medycznej,     
  • zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych danych medycznych,     
  • ułatwienie kontaktu z placówkami medycznymi,     
  • oszczędność kosztów i czasu związanego z dojazdami pacjenta do placówki,     
  • oszczędność kosztów pozyskania odpisu dokumentacji medycznej,     
  • ograniczenie do minimum fizycznej obecności w placówce służby zdrowia,     
  • poprawa dostępności do informacji o placówkach medycznych (dane zebrane w jednym miejscu, stale dostępne).

Personel medyczny podmiotów biorących udział w projekcie będzie miał szybki dostęp do dokumentacji medycznej wytworzonej w innych placówkach. Dodatkowo szpitale zostaną zinformatyzowane, wyposażone w najnowszy sprzęt i oprogramowanie. Proces obsługi pacjenta zostanie zautomatyzowany, co odciąży pracowników, ograniczy kolejki w placówkach do rejestracji. Realizacja projektu to duże wyzwanie, ze względu na liczbę partnerów. Wartość inwestycji to ponad 200 mln zł. Aktualnie projekt otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie postępowania na wykonawcę systemu MSIM.  

Nowe obiekty kulturalno-edukacyjne na mapie Krakowa 

Obecnie realizowane są dwie duże inwestycje infrastrukturalne. Pierwsza dotyczy budowy Małopolskiego Centrum Nauki (MCN) Cogiteon, a druga - Centrum Muzyki. Siedziba Cogiteonu będzie się wznosiła z poziomu zabytkowego pasa startowego lotniska Rakowice-Czyżyny w kierunku alei Bora-Komorowskiego. Pod zielonym dachem znajdzie się miejsce na wystawy stałe i czasowe, laboratoria, restaurację i kawiarnię. Projektowana całkowita powierzchnia użytkowa nowego gmachu to ok. 20 tys. m2, czyli obszar zajmujący w przeliczeniu ok. trzy boiska piłkarskie. W budynku powstanie sześć dobrze wyposażonych laboratoriów, które pozwolą na rozwinięcie naukowych pasji. Będą to m.in. pracownia fizyczno-optyczna, przyrodnicza, sala do zajęć "mokrych" ze szklarnią, sala do majsterkowania, laboratorium uniwersalne zapewnią możliwość eksperymentowania pod okiem specjalistów. Centrum będzie również dysponować salą audytoryjną na 300 miejsc oraz mniejszymi salami konferencyjnymi, umożliwiającymi organizację konferencji, debat, pokazów, wykładów i innego rodzaju aktywności. Budynek zakłada rozwiązania prośrodowiskowe, a także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wystawa stała w MCN będzie pierwszą w Polsce ekspozycją interaktywną podejmującą w sposób kompleksowy tematykę człowieka. Składać się będzie z ok. 140 eksponatów. Otwarcie Centrum planowane jest w 2022 roku. Koszt realizacji to ok. 160 mln zł. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych (RPO WM 2014-2020). Centrum Muzyki to kompleks o najwyższych walorach akustycznych, urbanistycznych, architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych dla Filharmonii Krakowskiej, Sinfonietty Cracovia i Capelli Cracoviensis. Dodatkowo dzięki realizacji projektu przywrócony do życia zostanie zdegradowany teren przyrodniczy w sąsiedztwie dawnego fortu Twierdzy Kraków “Luneta Grzegórzecka”. Wyjątkowe społeczno – kulturalne miejsce na muzycznej mapie Krakowa wraz z infrastrukturą rekreacyjną może stać się nową wizytówka miasta. Planowana powierzchnia użytkowa budynku to ok. 28 000 m2. Największa sala pomieści aż 1400 słuchaczy. Szacowana wartość projektu to 265 mln zł. Otwarcie planowane jest w 2025 roku.  

Nowoczesna, komfortowa i szybka kolej regionalna 

Transport kolejowy odgrywa kluczową rolę w naszej strategii transportu zintegrowanego, gdzie celem jest komfort pasażerów, zmniejszenie natężenia ruchu drogowego i negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego systematycznie inwestujemy w tabor kolejowy wojewódzkiego przewoźnika. Koleje Małopolskie od momentu swojego powstania przewiozły już ponad 20 mln pasażerów i cieszą się coraz większym zainteresowaniem - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka. 

W październiku została podpisana umowa z PESA Bydgoszcz na zakup kolejnych czterech nowoczesnych pociągów typu Elf2. Pociągi będą wyposażone m.in. w defibrylator, gniazdka, elektryczne, stojaki na rowery, automaty biletowe czy pętle indukcyjną co umożliwi pasażerom z aparatem słuchowym odbiór czystego i wyraźnego dźwięku, bez żadnych zakłóceń. Pojazdy będą wyposażone również w windę oraz strefy do przewozu wózków inwalidzkich. W każdym pociągu zostaną zainstalowane systemy służące do monitoringu, informacji pasażerskiej, zliczania pasażerów i pomiaru punktualności. Pasażerowie będą mogli korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi. Wartość inwestycji to ok 110 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020).  

Największy regionalny geoportal 

Małopolska będzie miała największy regionalny geoportal – Małopolską Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (MIIP). Projekt Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych jest w zaawansowanej fazie realizacji – w najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą systemu MIIP. Małopolanie dzięki realizacji całej inwestycji będą mieli dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych do przeglądania rejestrów geodezyjnych czy prowadzenia własnych zbiorów i baz danych, a także wymiany tych informacji w sposób dostosowany do urządzeń mobilnych. Zakończenie projektu planowane jest w 2021 roku, a jego całkowita wartość to ponad 15 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych (RPO WM 2014-2020).  

W trosce o środowisko naturalne 

Jednym z priorytetów województwa jest dbałość o środowisko naturalne. W ramach jednego z projektów prowadzona jest modernizacja 58 budynków użyteczności publicznej - tak, aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych, pyłów czy zużycie energii. Są to małopolskie jednostki zdrowia, edukacji czy kultury. Jednocześnie ekorozwiązania są wprowadzane w innych realizowanych projektach – przy Centrum Nauki nie zabraknie zieleni, wśród której będzie można odpocząć i spędzić czas z najbliższymi. W projekcie budynku zastosowano takie rozwiązania architektoniczne, które będą mało uciążliwe dla środowiska i oszczędne w utrzymaniu, podobnie przy Centrum Muzyki. Również pociągi, które wyjadą na małopolskie tory cechują się niskim zużyciem energii elektrycznej.  

Nowoczesny urząd 

Jeden z realizowanych przez Urząd Marszałkowski projektów zakłada wdrożenie narzędzi IT do zarządzania województwem, takich jak np. Business Intelligence, który umożliwia przekształcanie danych w czytelne informacje, ułatwiające podejmowanie decyzji i świadome analizowanie działań w urzędzie. Cześć tzw. otwartych danych będzie dostępnych dla ludzi z zewnątrz np. do wykorzystania w różnorodnych aplikacjach mobilnych. Wartość projektu to ponad 11 mln zł. 

Źródło: Biuro prasowe UMWM