Jak połączyć e-usługi medyczne w małopolskich szpitalach?

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
25.04.2019
Pracę nad Małopolskim Systemem Informacji Medycznej (MSIM) są coraz bardziej zaawansowane. Aktualnie podczas cyklicznych spotkań z zaangażowanymi placówkami medycznymi sukcesywnie dopracowywana jest część techniczna i informatyczna MSIM, tak aby w przyszłości mogła sprostać standardom nowoczesnej e-medycyny i ułatwić życie zarówno pacjentom jak i personelowi medycznemu. Jednak taka rewolucja na rynku medycznym w Małopolsce związana z tworzeniem regionalnej platformy e-usług zdrowotnych wymaga m.in. integracji systemów poszczególnych placówek z województwa, a także komplementarności z rozwiązaniami krajowymi w tym zakresie.

msim2.jpg

Aby sprostać tym wzywaniom 25 kwietnia w Jagiellońskim Centrum Innowacji w Krakowie obyło się kolejne spotkanie Partnerów projektu - 38 podmiotów leczniczych z terenu województwa małopolskiego. Spotkanie miało charakter ściśle techniczny i było dedykowane w szczególności działom IT placówek medycznych, zaangażowanych w system MSIM. Organizatorem był Departament Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialny za realizację projektu. W dyskusji nad najlepszymi rozwiązaniami brali udział również zewnętrzni eksperci zatrudnieni jako doradcy przy tworzeniu systemu e-dokumentacji medycznej.

W czasie spotkania zaprezentowano aktualne wyniki prac nad architekturą Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz omówiono kwestie integracji poszczególnych systemów i przekazano rekomendacje w zakresie przygotowań do połączenia ich z Platformą MSIM.

Całkowite zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2021 r.