Jak szpitale będą rozliczać środki w ramach MSIM?

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
28.06.2019
Na kolejnym spotkaniu informacyjnym partnerów projektu MSIM, które odbyło się 28 czerwca w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II szczegółowo omówiono kwestie finansowe dotyczące realizacji projektu.

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) to przedsięwzięcie realizowane przez Województwo Małopolskie wraz z 38 regionalnymi podmiotami leczniczymi oraz spółką prawa handlowego – Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o.

Wspólne rozliczanie inwestycji z tak dużą liczba partnerów jest dużym wyzwaniem i wymaga ustalenia zasad współpracy w tym zakresie. Dlatego podczas spotkania przedstawiciel lidera projektu - Biuo Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) – przedstawił zasady rozliczania inwestycji dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM) oraz planowania i realizacji wspólnych zadań budżetowych.

Dodatkowo eksperci z firmy KPMG omówili inne ważne tematy dla jednostek leczniczych jak odliczanie podatku VAT czy opodatkowanie nieodpłatnego udostępniania świadczeń w ramach MSIM. Eksperci podczas dyskusji chętnie odpowiadali też na pytania partnerów.    

Na końcu Monika Michalska – Mazgaj - Zastępca Biura inwestycji Strategicznych UMWM przedstawiła aspekty związane z kontrolą projektu dofinansowanego ze środków RPO WM.

Wniosek o dofinansowanie MSIM w ramach RPO WM jest na etapie oceny merytorycznej.