Jak wykorzystać e-usługi w ochronie zdrowia i ratowaniu życia?

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
22.01.2016
O możliwościach rozwoju Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM) o kolejne podmioty lecznicze i nowe funkcjonalności rozmawiano dziś w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Departament Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UWMW) w celu określenia kierunków rozwoju systemu w ramach kontynuacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM)  na lata 2014-2020.  Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele szpitali i innych podmiotów leczniczych z Małopolski - przyszli partnerzy projektu.

Spotkanie w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym

Konferencja miała charakter informacyjny, była też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat wyzwań jakie stoją przed liderem i partnerami projektu.

Spotkanie otworzył Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, wyrażając nadzieję, że jak najwięcej podmiotów leczniczych z Małopolski włączy się w tworzenie MSIM, bowiem efektywność projektu zależy przede wszystkim od jakości współpracy i zaangażowania wszystkich stron w projekcie. 

Następnie głos zabrał Grzegorz Wójcik – Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Rozwoju gospodarczego UMWM, który realizował MSIM w projekcie pilotażowym obejmującym trzy wojewódzkie szpitale: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie oraz Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o. Dzięki pilotażowi pacjenci tych trzech szpitali mogą rejestrować się do lekarza bez wychodzenia z domu, a lekarze swobodnie sprawdzać w systemie historię choroby i wyniki badań. 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość skorzystać z doświadczenia partnerów z projektu pilotażowego – w panelu dyskusyjnym na pytania chętnie odpowiadał Pan Grzegorz Pedrycz – Kierownik Sekcji Informatyki w Szpitalu Specjalistycznym J. Dietla w Krakowie.  

Bartosz Pampuch Wiceprezes Zarządu Comarch Healthcare S.A. w celu zobrazowania sposobu funkcjonowania MSIM zaprezentował jego praktyczne funkcjonalności i przekonywał o łatwości obsługi i intuicyjności systemu. 

Na koniec głos zabrał Piotr Szymański – Dyrektor Departamentu Inwestycji Strategicznych UMWM, który szczegółowo omówił poszczególne etapy projektu, zwłaszcza w zakresie planowanych w najbliższym czasie zamówień publicznych, pokazał nowe propozycje modułów i funkcjonalności, wskazał również największe wyzwania w realizacji inwestycji: koordynacja projektu z tak dużą liczbą partnerów, zróżnicowanie w stopniu informatyzacji szpitali, a także współpraca z dostawcami systemów już istniejących w szpitalach.  

Spotkanie było bardzo efektywne. Uczestnicy aktywne uczestniczyli w dyskusji i zgłosili wiele ciekawych propozycji dotyczących pracy nad rozwojem MSIM. Udało się m.in. ustalić zasady współpracy pomiędzy liderem projektu i podmiotami leczniczymi, a także wyjaśniono zapisy porozumienia pomiędzy ww. podmiotami, umożliwiającego przeprowadzenie audytów informatycznych i doradztwa przez ekspertów zewnętrznych, a w konsekwencji rozpoczęcie inwestycji w oprogramowanie oraz sprzęt. 

MSIM w przyszłości ułatwi życie zarówno lekarzom jak i pacjentom. Zwiększy dostępność do publicznej służby zdrowia, unowocześni system obsługi pacjenta, ujednolici proces gromadzenia danych medycznych, pozwoli na swobodną wymianę informacji pomiędzy szpitalami oraz szybszy i tańszy sposób leczenia bez konieczności powielania tych samych badań w różnych placówkach.