Jazda szkoleniowa nowego Impulsa2 dla Województwa Małopolskiego

Projekt: Zakup Taboru Kolejowego 2020 (RPO),
18.06.2021
Województwo Małopolskie systematycznie inwestuje w transport kolejowy i zakupuje kolejne pociągi. Aktualnie realizowane jest zamówienie na dostawę 9 nowych pojazdów typu Impuls2. Zakup jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość kontraktu zawartego z dostawcą NEWAG S.A. to ponad 245 mln zł.

W dniu 2 czerwca 2021 r. odbyła się jazda szkoleniowa pojazdem Impuls2 produkowanym przez NEWAG S.A. przebiegająca na trasie Nowy Sącz – Podłęże. W jeździe uczestniczyli Maszyniści Kolei Małopolskich Sp. z o.o. oraz POLREGIO Sp. z o.o. – przewoźników, dla których dedykowane są nowe pojazdy.

imp2.png

Impuls2A.png

Przypominamy, że wszystkie pojazdy typu Impuls2 będą nowoczesne, ekonomiczne i komfortowe oraz przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi (m.in. winda automatyczna i rozkładana rampa umożliwiające wejście i wyjście osób o ograniczonej zdolności poruszania się, przewijak dla niemowląt, pętla indukcyjna dla osób z dysfunkcją słuchu.). W każdym pociągu zostaną zainstalowane systemy służące do monitoringu, informacji pasażerskiej, zliczania pasażerów i pomiaru punktualności.

Pierwsze gotowe pociągi zostaną przekazane Województwu Małopolskiemu już w drugiej połowie 2021 r.

Impuls2B.png

Impuls2C.png