Kolejne cykliczne spotkanie partnerów MSIM za nami

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
27.02.2019
O kolejnych wyzwaniach związanych z wdrażaniem Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM) rozmawiano 27 lutego 2019 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Spotkanie zorganizowano dla partnerów projektu (38 podmiotów leczniczych z terenu Województwa Małopolskiego, w których wdrażany jest MSIM) w celu przedstawienia aktualnego stanu prac i ustalenia dalszych etapów współpracy.

Spotkanie otworzyła dyrektor Departamentu Inwestycji Strategicznych Maria Wojtacha. Następnie koordynator projektu MSIM Karolina Czaharyńska przedstawiła to co udało się już zrealizować i jakie działania planowane są w najbliższym czasie.

Eksperci zatrudnieni przez Departament Inwestycji Strategicznych do opracowania architektury Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zaprezentowali wnioski z przeprowadzonych dialogów technicznych z dostawcami specjalistycznego oprogramowania dedykowanego jednostkom zdrowia oraz rekomendacje dla placówek medycznych pod kątem niezbędnej infrastruktury do efektywnego wdrożenia systemu MSIM.

Podczas spotkania omówiono również zasady w zakresie wymogów dot. zamówień publicznych w odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Strategicznych Monika Michalska – Mazgaj szczegółowo omówiła zasady realizacji płatności związanych z wydatkowaniem środków finansowych przez partnerów projektu.

Podsumowano również najważniejsze działania związane z opracowywaniem koncepcji i architektury MSIM. Dalsze działania związane z sukcesywnym wdrażaniem projektu będą obejmować przygotowanie opisu technicznego platformy MSIM wzbogaconej o nowe funkcjonalności oraz ogłoszenie przetargu na wykonawcę.

Małopolski System Informacji Medycznej to platforma umożliwiająca przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy podmiotami zdrowia w regionie, a także dostęp pacjentów do danych medycznych czy e-rejestracja. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2021 r.