Kolejne pociągi dla Małopolski

Projekt: wiadomości,
26.06.2020
W piątek 26 czerwca Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego i Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego podpisali umowę z NEWAG S.A. na zakup 7 nowych czteroczłonowych pociągów typu Impuls 2 z opcją zakupu dodatkowych 2 szt. pojazdów oraz depozytu części zamiennych. Przedmiotem umowy jest również kompleksowa usługa serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza pojazdów przez okres 5 lat. Nowy tabor będzie przeznaczony do obsługi połączeń aglomeracyjnych przez dwóch przewoźników: Koleje Małopolskie Sp. z o. o. oraz POLREGIO Sp. z o. o.

Wartość zamówienia to ponad 245 mln zł (z uwzględnieniem prawa opcji do zakupu dwóch dodatkowych pociągów i części zamiennych). Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykonawca w ramach umowy musi zapewnić także licencję na oprogramowanie i dokumentację techniczną, przeszkolenie pracowników operatora oraz gwarancję. Pierwsze dwa pociągi mają zostać dostarczone w terminie do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast odbiór ostatniego pojazdu ma nastąpić do 22 miesięcy. 

Elektryczny Zespół Trakcyjny Impuls 2 wyróżnia się funkcjonalnością oraz zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Projektując pociąg konstruktorzy szczególną uwagę zwrócili na bezpieczeństwo. Kabina maszynisty podporządkowana została w stu procentach ergonomii pracy.

Nowa flota pojazdów będzie dostosowana do potrzeb wszystkich grup pasażerów, zarówno osób o ograniczonej możliwości poruszania się, ale także rodzin, dzieci, kobiet w ciąży, seniorów, osób z ciężkim bagażem, a także obcokrajowców. Pociągi będą wyposażone w urządzenia typu rampa oraz windy automatyczne umożliwiające wejście i wyjście osób o ograniczonej mobilności, a także przystosowane do przewozu rowerów. Wszystkie przyjęte rozwiązania spełniają wymagane normy oraz pozwalają w pełni wykorzystać możliwości posiadanej infrastruktury torowej i sieciowej przy jednoczesnym dbaniu o środowisko oraz zachowaniu komfortu i bezpieczeństwa pasażerów.

" Zakup nowych pociągów umożliwi uzupełnienie obecnej floty pojazdów, co zwiększy komfort podróżowania i umożliwi rozwój oferty przewozowej w zakresie nowych połączeń, a także zapewni bezpieczną rezerwę taboru na czas prowadzenia napraw. Kładziemy bardzo duży nacisk na wzrost znaczenia transportu kolejowego w komunikacji publicznej i niezmiernie cieszy nas fakt, że sukcesywnie przybywa pasażerów w naszych pociągach"

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

W pierwszej kolejności nowo zakupiony tabor zostanie skierowany do świadczenia usług przewozowych na następujących trasach:


1) trasy obsługiwane przez Koleje Małopolskie Sp. z o.o. 

• SKA2: Skawina - Kraków Gł. - Sędziszów 

• SKA3: Kraków Gł. - Tarnów 

• Kraków Gł. - Nowy Sącz/Krynica Zdrój 

2) trasa obsługiwana przez POLREGIO Sp. z o.o.: 

• Kraków Gł. - Katowice 

Ponadto, w celu optymalnego wykorzystania nowego taboru, nie wyklucza się, że zostanie on użyty na innych trasach SKA w obszarze aglomeracji miejskiej/miejskich oraz poza nimi, tj. SKA1: Wieliczka Rynek Kopalnia - Kraków Gł. - Kraków Lotnisko, jak również trasach, które mogą powstać w przyszłości, jako rozwój oferty pociągów SKA i tras komplementarnych do SKA, w szczególności do Chrzanowa, Oświęcimia, Wadowic czy Zakopanego.

" Województwo obecnie posiada 29 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych przeznaczonych do obsługi połączeń aglomeracyjnych na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz do obsługi połączeń lokalnych np. Kraków – Nowy Sącz. Budowane są również parkingi P-R przy stacjach kolejowych mające ułatwić pasażerom komunikacji kolejowej swobodną przesiadkę z auta do pociągu. Tworzymy warunki do efektywnych, przyjaznych, ekologicznych i zintegrowanych systemów transportu miejskiego w regionie"

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

W wydarzeniu uczestniczyli także: posłowie na Sejm - Arkadiusz Mularczyk, Wiesław Janczyk, Patryk Wicher, senator Wiktor Durlak, radne województwa - Jadwiga Wójtowicz i Marta Mordarska, prezes zarządu NEWAG S.A. Zbigniew Konieczek oraz wiceprezes zarządu Józef Michalik,prezes zarządu Kolei Małopolskich sp.z o.o. Bogdan Kondratowicz oraz wiceprezes zarządu Tomasz Warchoł, a także Andrzej Siemieński - dyrektor Małopolskiego Oddziału Przewozów Regionalnych. 

Nowe pociągi wyjadą na małopolskie tory w 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.