Kolejny krok w stronę cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego

Projekt: Cyfryzacja urzędu,
16.12.2016
Województwo Małopolskie stawia na cyfrową administrację, dlatego stale podnosi standardy informatyczne w swoim urzędzie. Kontynuacją wcześniejszych inwestycji jest realizacja projektu pn. „Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) – etap drugi” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach rozbudowy systemu informatycznego Departament Inwestycji Strategicznych ogłosił 14 grudnia przetarg na świadczenia usługi eksperckiej w zakresie kompleksowego doradztwa i wsparcia (informatycznego, technologicznego, ekonomiczno-finansowego, prawnego) dla Systemu Finansowo- Księgowego oraz Hurtowni Danych, Business Intelligence oraz Otwartych Danych w ramach ZSI.

Doradztwo obejmuje okres 35 miesięcy od daty zawarcia umowy. W tym czasie doradca zapewni wsparcie w zakresie:
- Przygotowania realizacji projektu; 
- Analizy przedwdrożeniowa; 
- Projektowania systemów;
- Wsparcia podczas przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
- Oceny zgodności dokumentacji wytworzonej przez Wykonawców systemów  ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, umową oraz dokumentacją Zamawiającego w zakresie systemu finansowo-księgowego;
- Oceny zgodności dokumentacji wytworzonej przez wykonawcę systemu ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, umową oraz dokumentacją zamawiającego w zakresie systemu hurtownia danych, business intelligence, otwarte dane. 

Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2017 roku.

Ogłoszenie  - Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie kompleksowego doradztwa i wsparcia w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Informatyczny – etap drugi”.