Konferencja podsumowująca Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Projekt: wiadomości, Kategoria: Szkolenia i konferencje
27.10.2023
27 października 2023 roku na terenie Kampusu Comarch odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM).

Celem projektu było zrealizowanie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM) – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykami.

Uruchomienie platformy MSIM w 38 małopolskich jednostkach nastąpi w tym roku.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Województwa Małopolskiego, 38 Partnerów Projektu którymi są szpitale małopolskie, Comarch S.A. ,  Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.  – Inżynier Kontraktu oraz partner technologiczny projektu – przedstawiciele spółki Małopolskie Parki Przemysłowe.

Konferencję w imieniu wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki otworzyła Anna Hamala, zastępca dyrektora Biura Inwestycji Strategicznych UMWM.

Ważnym punktem programu było podkreślenie roli samorządu terytorialnego w rozwoju E-ZDROWIA i przypomnienie że rozwój ten jest jednym z priorytetów polityki zdrowotnej Unii Europejskiej (UE).

Małgorzata Hodura-Kubicka, koordynator projektu MSIM z Biura Inwestycji Strategicznych odpowiedzialnego za realizację projektu przedstawiła jak ważne są działania samorządów terytorialnych inwestujących w budowę i utrzymanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Naświetliła jaki jest główny cel tych działań, a jest to m.in  świadczenie e-usług dla pacjentów oraz podmiotów leczniczych. W całym wystąpieniu zostało podkreślone że instytucje centralne powinny jednoznacznie i precyzyjnie określić definicje, zadania jak też rekomendowane rozwiązania techniczne, jakie winny dotyczyć zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze e-zdrowia. Rozwój e-zdrowia w Polsce w dużym stopniu przyspieszy tylko efektywna współpraca między centralnymi organami a samorządami terytorialnymi.  Skuteczne współdziałanie przyniesie korzyści zarówno pacjentom, jak i całemu systemowi opieki zdrowotnej. Wystąpienie kończyła prezentacja ostatniego etapu realizacji całego przedsięwzięcia - wdrożenie Platformy MSIM.

Adam Styczeń Prezes Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach opowiedział o licznych korzyściach płynących z realizacji projektu MSIM dla Szpitali Małopolskich. Dzięki MSIM szpitale uzyskają szybszy dostęp do informacji. Platforma MSIM umożliwi lepszą koordynację opieki nad pacjentem między różnymi specjalistami oraz instytucjami medycznymi, personel medyczny będzie efektywniej zarządzać swoim czasem i zasobami a co za tym idzie jakość opieki zdrowotnej w Polsce wejdzie na najwyższy poziom.

W dalszej części konferencji została zaprezentowana Budowa całej platformy regionalnej MSIM.

Ważną rolę partnera technologicznego projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) nakreśliła Monika Michalska-Mazgaj - Prezes Zarządu Spółki Małopolskie Parki Przemysłowe. Omówiono szczegółowo uczestnictwo w projekcie i współpracę z Liderem w procesie tworzenia MSIM, jak również proces testowania i wdrożenia Platformy MSIM.

Ogromną rolę jaką odgrywają systemy informacji medycznej na przykładzie małopolskiej platformy przybliżył uczestnikom konferencji Mariusz Skrzypek - Główny Analityk w firmie Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

„Działania związane z cyfryzacją ochrony zdrowia odbywają się zarówno na poziomie krajowym, regionalnym (np. Regionalne Platformy e-Zdrowia), jak i lokalnym (np. systemy informatyczne poszczególnych podmiotów leczniczych). Działania na tych poziomach są ukierunkowane na współpracę i powinny być ze sobą komplementarne. Tylko wówczas będzie można w pełni wykorzystać potencjał poszczególnych interesariuszy, a także dostarczać bezpieczne rozwiązania, przyjazne użytkownikom, ułatwiające im funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia”

Podczas konferencji podsumowano projekt, zaprezentowano system, poruszono temat „Programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022 – 2027” a także dyskutowano na tematy szerokich możliwości wykorzystania Platformy MSIM w procesach koordynacji leczenia.

Ania.PNG

gosia.PNG

gosia3.PNG