Konsultacje społeczne dotyczące budowy Centrum Muzyki zakończone

Projekt: Centrum Muzyki w Krakowie,
06.03.2018
Przedmiotem konsultacji były zagadnienia związane z utworzeniem unikatowej, spójnej urbanistycznie i architektonicznie części miasta, która stanie się rozpoznawalnym miejscem na „muzycznej mapie miasta”.

Konsultacje odbywały się w Tatrze Variete, w dniach:

•          24 stycznia br. o godz. 17:00  - omówienie charakterystyki planowanych inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i ograniczeń dla tego terenu oraz rozwiązań komunikacyjnych;

•          1 lutego br. o godz. 17:00 – konsultacje dotyczące zagospodarowania terenów zielonych przeprowadzone w formie warsztatowej;

•          1 marca br.  godz. 17:00 - podsumowanie spotkań i wytyczenie dalszych działań.

Główne postulaty przekazane przez mieszkańców to zaprojektowanie budynku Centrum Muzyki tak, aby zapewnić publiczności łatwy dostęp do stref ogólnodostępnych. Konieczne jest wydzielenie segmentu ogólnodostępnego od segmentów technicznych i administracyjnych tak, aby miejsca te były dostępne poza godzinami pracy administracji i godzinami koncertów. Należy umożliwić wykorzystywanie obiektu przez inne grupy społeczne, stowarzyszenia działające na rzecz inicjatyw sprzyjających rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego. Konieczne również jest zapewnienie dobrej komunikacji i „otwarcie” na planowane w sąsiedztwie: kompleks dydaktyczny Akademii Muzycznej, park miejski oraz zabudowę mieszkaniową. Przestrzeń projektowanego CM powinna być funkcjonalne powiązana z parkiem miejskim oraz konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych.

Przedstawione na konsultacjach postulaty zostaną zawarte w wytycznych do konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Muzyki w Krakowie.

cm 20180302.jpg