Kontrola produkcji pociągów typu ELF2 dla Województwa Małopolskiego

Projekt: wiadomości,
20.05.2021
Województwo Małopolskie systematycznie inwestuje w transport kolejowy i zakupuje kolejne pociągi. Aktualnie realizowane jest zamówienie na 4 nowe pojazdy typu ELF2. Zakup jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość projektu to ponad 110 mln zł. Za wykonanie nowego taboru odpowiada PESA Bydgoszcz S.A.

Pierwszy pojazd przeszedł pozytywnie badania homologacyjne dla danego typu i jest w trakcie oczekiwania na zezwolenie. Kolejne pojazdy są w trakcie produkcji. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka przyjechał z wizytą kontrolną do zakładu produkcyjnego PESA.

1.POIiś_2.jpg

1.POIiś_3.JPG

1.POIiś_5.JPG

Cały proces produkcji podlega również bieżącej kontroli Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego, którzy działają w imieniu Województwa Małopolskiego.

Przypominamy, że wszystkie pojazdy typu Elf2 będą nowoczesne, ekonomiczne i komfortowe oraz przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi (m.in. winda automatyczna i rozkładana rampa umożliwiające wejście i wyjście osób o ograniczonej zdolności poruszania się, przewijak dla niemowląt, pętla indukcyjna dla osób z dysfunkcją słuchu.). W każdym pociągu zostaną zainstalowane systemy służące do monitoringu, informacji pasażerskiej, zliczania pasażerów i pomiaru punktualności.

1.POIiś_4.JPG

1.POIiś_6.JPG

1.POIiś_7.JPG

Gotowe pociągi wyjadą na małopolskie tory w drugiej połowie 2021 r. Województwo Małopolskie realizuje również projekt w ramach którego planuje się zakup kolejnych 9 szt. pociągów typu Impuls2 współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

1.POliś_8.jpg

1.POliś_9.jpg

1.POIiŚ_1.jpg