Małopolski geoportal wzbogacony o kolejne dane

Projekt: Cyfrowe Rejestry Geodezyjne,
11.09.2019
Pierwsze Porozumienie o współpracy w zakresie tworzenia i rozwijania zasobów Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) zostało dziś podpisane przez Wicemarszałka Łukasza Smółkę i najmłodszego małopolskiego włodarza Krzysztofa Gila (25 lat ) – Wójta Gminy Gręboszów podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

Województwo Małopolskie zaprosiło do współpracy przy projekcie wszystkie gminy, powiaty oraz inne organizacje i jednostki z terenu naszego Województwa, które mogą zasilać Małopolską Infrastrukturę Informacji Przestrzennej nowymi, unikalnymi zbiorami danych.

Celem projektu Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych jest m.in. stworzenie nowego, regionalnego geoportalu w Polsce (MIIP – 2) - systemu zapewniającego otwarty dostęp do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej, zarówno w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jak i danych gromadzonych przez inne jednostki i organizacje.

"Dzięki temu systemowi mieszkańcy Małopolski będą mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych, ułatwiających przeglądanie rejestrów geodezyjnych, prowadzenia własnych zbiorów czy baz danych"

- powiedział  wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 roku, a jego całkowita wartość to ponad 15 mln zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Mapy dostępne są na stronie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.