Małopolskie Centrum Nauki (MCN) coraz bliżej!

Projekt: Małopolskie Centrum Nauki,
01.08.2016
Zakończyły się prace nad koncepcją merytoryczną Małopolskiego Centrum Nauki (MCN).

Informujemy, że zakończyły się prace nad dokumentem pn. „Założenia merytoryczne funkcjonowania i kierunki rozwoju Małopolskiego Centrum Nauki (MCN)”. Dokument został opracowany przez ekspertów oraz pracowników UMWM przy współudziale przedstawicieli małopolskich instytucji naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, m.in. w formie warsztatów kreatywnych.

Przedmiotowa koncepcja stanowi podstawowy dokument w procesie utworzenia Małopolskiego Centrum Nauki, określa jego kluczowe elementy, które definiują MCN i stanowi podstawę do dalszych kroków w realizacji, tak ważnej dla Małopolski, instytucji.