Nowe wozy strażackie trafiły do czterech gmin z subregionu podhalańskiego

Projekt: Zakup wozów strażackich,
31.05.2017
​To już czwarta tura nowych pojazdów, które w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” trafiły do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa.

Tym razem kluczyki do wozów z rąk członka zarządu Grzegorza Lipca odebrali w Zembrzycach przedstawiciele 4 gmin: Łapsze Niżne, Raba Wyżna, Poronin i Zembrzyce.

W ramach projektu "Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” łącznie zakupiono 34 samochody. Wszystkie jeszcze przed wakacjami trafią do jednostek OSP z całego województwa. Dofinansowanie na zakup pojazdów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i wyniosło w sumie 11 mln zł. Resztę dołożyły gminy. Rozdzielając środki w ramach projektu komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. średnią liczbę interwencji w latach 2012-2014, liczbę ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadany sprzęt, a także dotychczas otrzymaną pomoc.

Bezpieczeństwo Małopolan to dla nas sprawa kluczowa. Stąd programy wspierające strażaków – ochotników. To właśnie oni najczęściej są pierwsi tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Nie tylko poświęcają innym swój wolny czas ale przede wszystkim, w imię pomocy bliźniemu, narażają własne zdrowie i życie. Mam nadzieję, że dzięki tym wozom komfort i jakość ich pracy się poprawi 

– powiedział członek zarządu województwa małopolskiego Grzegorz Lipiec.

Czym charakteryzują się przekazane dziś auta? W kabinie każdego z zakupionych wozów mieści się 6 strażaków. Jest on wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Każdy z samochodów może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4x4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Samochody są także przyjazne dla środowiska, gdyż silniki spełniają bardzo wysokie normy czystości spalin. Wartość jednego pojazdu, którego producentem jest firma „BOCAR”, to ponad 680 tys. zł.

Dodatkowo – w ramach projektu – każda z OSP otrzyma detektor wielogazowy, który umożliwi szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu.

Samochody, które zostały przekazane w Zembrzycach, to już czwarta tura pojazdów, które wspomogą małopolskie OSP. Pierwsze jedenaście samochodów przekazano 28 kwietnia w Niepołomicach, kolejne siedem – 19 maja w Starym Sączu, a pięć dla subregionu tarnowskiego – 26 maja w Gromniku. Ostatnie siedem wozów strażackich – tym razem dla gmin z Małopolski Zachodniej – zostanie przekazanych 2 czerwca w Andrychowie.

W przekazaniu wozów strażackich uczestniczyli także radni województwa: Marek Haber i Stanisław Barnaś.

Źródło: Biuro prasowe UMWM