Nowoczesny system informatyczny w Urzędzie Marszałkowskim

Projekt: Cyfryzacja urzędu,
25.02.2020
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wykorzystuje nowoczesne technologie i wprowadza inteligentne narzędzia analityczne do podejmowania decyzji, zbierania danych i ich wielowymiarowego prezentowania, a także udostępniania na zewnątrz.

Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego podpisał umowę z firmą COIG S.A., która będzie projektować, wdrażać i utrzymywać nowoczesny system informatyczny umożliwiający wykorzystywanie posiadanych danych do zaawansowanego raportowania, analizowania, kontrolingu czy prognozowania.

Dzięki temu Urząd Marszałkowski będzie mógł korzystać z narzędzi IT klasy Business Intelligence do zarządzania Województwem, a także udostępniać część danych w formie otwartej dla użytkowników zewnętrznych do ich efektywnego wykorzystywania.

"Stawiamy na nowoczesny urząd. Staramy się stale rozwijać i korzystać z możliwości jakie daje postęp technologiczny. Rozwiązania systemowe, które obecnie wdrażamy mają prowadzić do optymalizacji kosztów, lepszego zarządzania finansami Województwa oraz zwiększenia dostępności i jakości danych publicznych udostępnianych przez nas na zewnątrz"

-powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przedmiotem aktualnego zamówienia jest zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu składającego się z następujących komponentów:

  • Hurtownia Danych (centralne miejsce przechowywania danych, które będzie zasilane danymi z poszczególnych obszarów),
  • Business Intelligence (narzędzie do prowadzenia i udostępniania różnorodnych analiz i prognoz),
  • Otwarte Dane (udostępnianie wybranych danych w formie otwartej)

wraz z dostawą licencji, zapewnieniem szkoleń oraz świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.

Termin wykonania całej umowy to 84 miesiące, który uwzględnia również świadczenie usługi gwarancyjnej przez 3 lata oraz serwisu utrzymaniowego w okresie 5 lat od odbioru systemu. 

Wdrożenie samego systemu nie może przekroczyć 24 miesięcy. 

Celem całego projektu „Zintegrowany System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim” jest cyfryzacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w tym przede wszystkim informatyzacja obszaru finansowo-księgowego oraz wprowadzenie nowoczesnych narzędzi analitycznych. 

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to ok. 12 mln zł, z czego ponad 10 mln zł jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Źródło: UMWM