Otwarcie ofert na bazy danych przestrzennych i mapy topograficzne

Projekt: Cyfrowe Rejestry Geodezyjne,
07.06.2019
W odpowiedzi na zamówienie w ramach Regionalnego Systemu Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych dot. opracowania 247 arkuszy mapy topograficznej dla Małopolski oraz aktualizację bazy danych obiektów topograficznych wpłynęło 5 ofert.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego Biuro Inwestycji Strategicznych ogłosiło 29 kwietnia br. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: prace geodezyjne
i prace kartograficzne. Wykonawca ma opracować cyfrowe arkusze mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru województwa małopolskiego oraz zaktualizować bazę danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Nowe arkusze mają zostać wykonane dla całego obszaru powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, myślenickiego, krakowskiego oraz dla Nowego Sącza. Obejmą także fragmenty powiatów: tarnowskiego, jasielskiego, nowotarskiego, suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego i chrzanowskiego. W praktyce oznacza to, że po zrealizowaniu zamówienia mieszkańcy Małopolski (i nie tylko) będą mieli dostęp do najbardziej aktualnych map z tych obszarów. Wykonawca ma na to 16 miesięcy.

Następnym etapem projektu Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych będzie ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i wdrożenie największego, regionalnego geoportalu w Polsce – Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) wraz ze wszystkimi komponentami.

Małopolanie dzięki realizacji całej inwestycji będą mieli dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych do przeglądania rejestrów geodezyjnych czy prowadzenia własnych zbiorów i baz danych, a także wymiany tych informacji w sposób dostosowany do urządzeń mobilnych. Zakończenie projektu planowane jest w 2021 roku, a jego całkowita wartość to ponad 15 mln zł.