Otwarte Dane – wartościowe informacje dla każdego

Projekt: wiadomości, Kategoria: Wydarzenia
30.01.2024
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Zintegrowany System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim” wdrożył platformę internetową, która umożliwia udostępnianie wybranych danych w postaci tzw. interfejsu programistycznego (ang. API), w celu zasilenia aplikacji mobilnych i stron internetowych. Wszystko to dzięki wsparciu ze środków Funduszy Europejskich.

Nowa platforma jest dostępna pod adresem: otwarte.dane.malopolska.pl Osoba chcąca pobierać dane z portalu w pierwszej kolejności powinna założyć konto, pobrać klucz dostępu i w ten sposób zaciągnąć dane np. do swojej aplikacji mobilnej.

Dzięki platformie może powstać wiele aplikacji, które będą korzystały z np. danych dynamicznych dotyczących taboru kolejowego województwa małopolskiego, a jednocześnie będą prezentować inne informacje na przykład na temat pogody, zanieczyszczenia powietrza itp. 

Aby to było możliwe przeanalizowano kilkaset zbiorów danych i wytypowano te, których udostępnienie ma największą wartość dla społeczeństwa. Na portalu otwarte.dane.malopolska.pl udostępniane są: 

  • Tabor Kolejowy – dane statyczne. Dane z tego obszaru zawierają rozkłady jazdy pociągów obejmujących swoim zakresem województwo małopolskie. Dane dotyczą wszystkich pociągów obsługiwanych przez następujących przewoźników: Koleje Małopolskie, Przewozy Regionalne.
  • Tabor Kolejowy - dane dynamiczne. Dane dla obszaru zawierają informacje (szybkozmienne) pochodzące z rejestratorów jazdy taboru kolejowego instalowanych w składach pociągów przez firmę ENTE Sp. z o.o.
  • Transport i komunikacja – w ramach obszaru udostępniane są dane dotyczące rozkładów jazdy busów poszczególnych przewoźników w ramach wdrażanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Krakowie systemu obsługi Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA).
  • Ewidencja Obiektów Hotelarskich w Województwie Małopolskim – są to dane dot. hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, kempingów z obszaru.
  • Baza Biur Podróży w Województwie Małopolskim – baza adresowa biur podróży. 

Dzięki udostępnianiu danych w formie otwartej, maszynowej, w dłuższej perspektywie, możemy obniżyć koszty ich przetwarzania. Zamiast udostępniać je za każdym razem w ramach nowego procesu, główny wysiłek podejmujemy przekształcając je w formę otwartego rejestru. W takiej postaci mogą zostać wykorzystane do zasilenia aplikacji. Przykładem są wdrożone przez Województwo Małopolskie dynamiczne dane taboru kolejowego.