Pierwsze efekty projektu modernizacji energetycznej! Jak zmieniło się Centrum Medyczne KOL-MED?

Projekt: Termomodernizacja budynków,
31.07.2019
Pierwszy z 58 budynków użyteczności publicznej został zmodernizowany energetycznie w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pacjenci oraz personel medyczny mogą już korzystać z nowoczesnych i energooszczędnych pomieszczeń.

Celem projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” jest dostosowanie budynków do aktualnych technologii budowlanych i standardów energetycznych, tak aby m.in. zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i cieplnej a także  ograniczyć emisje pyłów oraz gazów cieplarnianych. W projekcie bierze udział 21 jednostek zdrowia, edukacji i kultury. W sumie zmodernizowanych zostanie 58 budynków. Pierwszy z nich jest już gotowy!

Centrum Medyczne „Kol-Med” w ramach projektu m.in. przebudowało instalacje centralnego ogrzewania, wymieniło podgrzewacze wody, oświetlenie na bardziej energooszczędne, ociepliło ściany zewnętrzne, ściany stropodachu i podłogi w piwnicy. Wymieniono instalacje elektryczną,  drzwi i okna, dokonano również ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych. Zamontowano nawiewniki powietrza regulowane automatycznie w ramach okiennych oraz zbudowano instalacje wentylacji mechanicznej.  Wszystko to w trosce o środowisko naturalne i komfort pacjentów.

Poniżej można zobaczyć jak wyglądał budynek Centrum Medycznego „Kol-Med” przed rozpoczęciem prac oraz jak prezentuje się po zakończeniu modernizacji.

Budynki użyteczności publicznej modernizowane są sukcesywnie. Większość jednostek już rozpoczęła prace budowlane lub jest na etapie postępowań przetargowych. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2021 r. Wartość inwestycji to ponad 100 mln zł.

Do pobrania:

Zdjęcie 1 KOL-MED po modernizacji energetycznej

Zdjęcie 2 KOL-MED po modernizacji energetycznej

Zdjęcie 3 KOL-MED po modernizacji energetycznej