Podpisanie Porozumienia z AGH

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
30.07.2021
Województwo Małopolskie i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”.

Porozumienie zakłada współpracę w zakresie: udziału doradczego kadry naukowo-dydaktycznej AGH w prowadzonych działaniach oraz organizację tematycznych konferencji i seminariów dotyczących informatyzacji w ochronie zdrowia. Ponadto, dokument zapewnia udział studentów AGH w ramach wsparcia informatycznego w wybranych podmiotach leczniczych, będących partnerami projektu. W związku z tym, pierwszym etapem jest organizacja praktyk studenckich. 

Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia i rozwinięcia swoich umiejętności w małopolskich Szpitalach. W pierwszej kolejności praktyki zostaną zorganizowane w Szpitalach, które zgłosiły zapotrzebowanie. Przed rozpoczęciem praktyki Studenci zostaną przeszkoleni z zakresu projektu MSIM oraz organizacji od strony informatycznej przez Partnera technologicznego Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o..