Przetarg na MIIP2 ogłoszony!

Projekt: wiadomości,
05.07.2019
Biuro Inwestycji Strategicznych 5 lipca 2019 r. ogłosiło postępowanie na budowę, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) w ramach projektu „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych”

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji podobnych zamówień m.in. w zakresie tworzenia przestrzennych baz danych, ich publikacji, pobierania czy wyszukiwania, wdrażania mobilnych aplikacji mapowych czy przeprowadzania migracji danych przestrzennych.  Dla zamawiającego ważne jest również, aby wykonawca posiadał odpowiednie zaplecze kadrowe tj. architekta systemu, analityka, programistę czy testera.

Celem Projektu „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych” jest m.in. budowa MIIP2 - platformy zwiększającej dostępność i jakość e-usług publicznych w zakresie informacji przestrzennej. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy Małopolski poza dostępem do nowoczesnych rejestrów geodezyjnych i przeglądaniem map będą mogli korzystać z dodatkowych e-usług takich jak:

  • złożenie elektronicznego wniosku o udostępnienie materiałów zasobu wraz z realizację płatności internetowej oraz możliwością pobrania danych, 
  • komunikacja z urzędem w zakresie zgłaszania uwag i błędów w szczególności w zakresie prezentowanych w systemie danych, 
  • tworzenie przez użytkowników własnych zasobów mapowych wraz z ich publikacją.

Oferty na budowę MIIP2 można składać do 5 sierpnia. Opracowanie i wdrożenie systemu ma nastąpić w ciągu  689 dni, natomiast wykonawca ma również świadczyć usługę gwarancyjną przez okres co najmniej 5 lat oraz asystę techniczną i rozwojową w postacie co najmniej 2000 roboczogodzin.

Całość ogłoszenia o postępowaniu znajduje się na BIP - przejdź