Przetarg na nowoczesne rozwiązania informatyczne dla Urzędu!

Projekt: Cyfryzacja urzędu,
02.08.2019
Biuro Inwestycji Strategicznych do 10 września czeka na oferty od potencjalnych wykonawców zamówienia w zakresie inteligentnych narzędzi analitycznych umożliwiających kompleksowe zbieranie i przechowywanie danych, ich wielowymiarowe prezentowanie, a także udostępnianie. Przetarg został ogłoszony w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim”.

Przedmiotem aktualnego zamówienia jest zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu składającego się z następujących komponentów:

  • Hurtownia Danych (centralne miejsce przechowywania danych, które będzie zasilane danymi z poszczególnych systemów)
  • Business Intelligence (narzędzie do prowadzenia i udostępniania różnorodnych analiz i prognoz) 
  • Otwarte Dane (narzędzie do udostępniania danych w formie otwartej)

wraz z dostawą licencji, zapewnieniem szkoleń oraz świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.

Wykonawca musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem i zapleczem kadrowym w ramach którego będzie dysponował m.in. architektem systemu, analitykiem systemowym czy specjalistą ds. hurtowni danych. Okres trwania umowy przewidziany w zamówieniu to 84 miesiące. Oferty można składać do 10 września 2019 r.

Celem całego projektu jest cyfryzacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w tym przede wszystkim informatyzacja obszaru finansowo-księgowego oraz wdrożenie narzędzi klasy Business Intelligence, umożliwiających wykorzystywanie posiadanych danych do zaawansowanego raportowania, analizowania, kontrolingu czy prognozowania. Wartość całej inwestycji to ok. 12 mln zł.

Przejdź do ogłoszenia o postępowaniu na BIP