Realizujemy Małopolską Tarczę Antykryzysową!

Projekt: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet medyczny,
20.04.2020
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął działania zmierzające do walki z chorobą wywołaną wirusem COVID-19. W efekcie powstała Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Jednym z komponentów Tarczy jest Pakiet Medyczny, który będzie realizowany przez Biuro Inwestycji Strategicznych.

Projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020. Wartość projektu to ponad 114 mln zł, w tym 85 % to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z Budżetu Państwa.

Biuro Inwestycji Strategicznych odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie.

Projekt obejmuje m.in. zakup usług i wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego (m.in. respiratory, namioty segregacyjne, testy do wykonywania badań w kierunku SARS-COV-2, sprzęt do dezynfekcji, wyroby medyczne jednorazowego użytku takie jak maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice, a także karetki.)

Aktualnie w projekcie jest 45 partnerów z terenu województwa małopolskiego. Są to jednostki zdrowia, szpitale powiatowe, wojewódzkie.

Biuro Inwestycji Strategicznych jest na etapie końcowych ustaleń w zakresie harmonogramów wydatkowania środków oraz zawierania umów z Partnerami. Do końca kwietnia planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, który będzie weryfikowany i oceniany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (Instytucję Pośredniczącą RPO WM 2014-2020). Już w połowie maja pierwsze dwie karetki trafią do Szpitala Uniwersyteckiego i Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie. Łącznie zostanie zakupionych 50 nowych ambulansów.

Na bieżąco będziemy informować o postępach w realizacji projektu.

Za komponent Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej dot. przedsiębiorczości odpowiada Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.