Rusza realizacja projektu MSIM na poziomie regionalnym

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
26.08.2021
W dniu 25 sierpnia br. Województwo Małopolskie podpisało umowę z firmą BonaSoft Sp. z o.o. Sp. k z Wrocławia - Wykonawcą Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM).

Umowa, będąca wynikiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego została zawarta na okres 78 miesięcy, a jej wartość wynosi 19 987 500,00 zł. Zamówienie jest współfinansowane z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa Małopolskiego.

IMG-20210825-WA0007.jpg

Celem projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zrealizowanie regionalnej platformy wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM) – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także obowiązującymi powszechnie wytycznymi technicznymi, standardami i normami w obszarze e-zdrowia oraz dobrymi praktykami.

Projekt MSIM zakłada utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy szpitalami jak również budowę dodatkowych funkcjonalności w tym m.in. dostęp pacjentów do danych medycznych, połączenie Platformy MSIM z ogólnokrajową Platformą P1, czy wtórne wykorzystanie danych medycznych). Projekt MSIM jest realizowany przez Województwo Małopolski w formule partnerstwa z 38 podmiotami leczniczymi oraz Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o. (Partnerem Technologicznym)

W ramach zawartej umowy firma BonaSoft realizować będzie takie zadania, jak:

  • budowa i dostarczenie oprogramowania Platformy MSIM;
  • dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury techniczno-systemowej zapewniającej działanie Platformy MSIM;
  • przeprowadzenie szkoleń;
  • wsparcie integracji Systemów lokalnych Partnerów projektu MSIM z Platformą MSIM, w tym przeprowadzenie 2 warsztatów Projectathon;
  • usługa Kolokacji dla ITS Platformy MSIM;
  • utrzymanie infrastruktury techniczno – systemowej oraz Platformy MSIM, w tym świadczenia usług pierwszej oraz drugiej linii wsparcia Platformy MSIM;
  • usługi przekazania Platformy MSIM, gwarancji oraz rozwoju.

received_276348713897013.jpeg