Ruszają prace nad elektronizacją Urzędu

Projekt: Cyfryzacja urzędu,
14.12.2020
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poprzez wprowadzenie nowoczesnych standardów informatycznych w zakresie planowania budżetu, obsługi finansowo – księgowej oraz sprawozdawczości znacząco usprawni zadania wykonywane przez pracowników urzędu, co przełoży się bezpośrednio na zwiększenie poziomu obsługi mieszkańców Małopolski i podniesie jakość administracji samorządowej.

14 grudnia Województwo Małopolskie podpisało list intencyjny w sprawie zawarcia umowy z firmą REKORD SI Sp. z o.o., która będzie projektować, wdrażać i utrzymywać nowoczesny system finansowo - księgowy klasy ERP, który w czasie rzeczywistym w pełnym zakresie będzie wspierał pracę urzędu oraz  87 Jednostek Województwa dla których udostępnione w formie portalu zostaną m.in. moduły planowania budżetu oraz sprawozdawczości.

Urząd Marszałkowski od lat wykorzystuje mało wydajny i drogi w utrzymaniu system finansowo – księgowy, który oparty jest wciąż na konieczności wykorzystywania plików pakietu Microsoft Office tzw. xls, ponadto nie jest dostępny dla jednostek organizacyjnych województwa.

Stale rosnące potrzeby i oczekiwania użytkowników wymagają wdrażania w jednostkach administracji samorządowej nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających ich pracę.

Współcześnie w jednostkach publicznych coraz częściej implementowane są zintegrowane systemy informatyczne, pozwalające na efektywne zarządzanie. Głównym celem wdrożenia systemu finansowo - księgowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego jest przyspieszenie i uproszczenie przetwarzania coraz obszerniejszych danych powstających w poszczególnych komórkach, referatach czy wydziałach oraz wsparcie procesów zarządzania.

Termin wykonania całej umowy to 84 miesiące, który uwzględnia również świadczenie usługi gwarancyjnej oraz serwisu utrzymaniowego w okresie 5 lat od odbioru systemu. 

Celem całego projektu „Zintegrowany System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim” jest cyfryzacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w tym przede wszystkim informatyzacja obszaru finansowo-księgowego oraz wprowadzenie nowoczesnych narzędzi analitycznych. 

Wartość umowy to ok. 12,2 mln zł, z czego 85% wartości umowy jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

list5.jpg

list2.jpg

list_podpisanie.jpg

list3.jpg

list4.jpg