Sejmik wyraził zgodę na zamianę nieruchomości pod Centrum Muzyki

Projekt: Centrum Muzyki w Krakowie,
27.02.2017
Sejmik Województwa Małopolskiego 27 lutego 2017 r. wyraził zgodę na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Małopolskim a Skarbem Państwa - Wojskową Agencją Mieszkaniową.

Na mocy ustaleń z Agencją Mienia Wojskowego (następcą prawnym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej) Województwo w zamian za cztery działki zlokalizowane przy ul. Czerwone Maki w Krakowie otrzyma dwie zlokalizowane przy ul. Skrzatów w Krakowie. Na tym terenie będzie można zbudować nową siedzibę 3 najważniejszych zespołów artystycznych tj.: Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Capelli Cracoviensis oraz Sinfonietty Cracovia.

We wcześniejszych planach Województwo miało otrzymać inne działki zlokalizowane na tym terenie, jednak na dwóch z nich usytuowane są relikty dawnego fortu, a dodatkowo, działki te są porośnięte roślinnością nieurządzoną, a mieszkańcy Dzielnicy Grzegórzki wyrażają wolę ochrony tego terenu przed zabudową. Dążąc zatem do kompromisu, postanowiono o zmianie zakresu przedmiotu zamiany, by teren ten w przyszłości stał się przestrzenią publiczną harmonizującą z otoczeniem i sprawiającą, iż ten fragment miasta będzie ważnym elementem kreowania sceny kulturalnej Krakowa, bez uszczerbku dla jego walorów historycznych i przyrodniczych. 

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu „Centrum Muzyki”. Wymaga to współpracy wszystkich partnerów inwestycji, zwłaszcza Województwa i Miasta Kraków. Województwo Małopolskie chce na tym terenie wybudować sale koncertowe wraz z zapleczem dla ww. orkiestr. Wspólna inwestycja Województwa i Miasta będzie spójna z inwestycją planowaną do realizacji przez Akademię Muzyczną w Krakowie, która zakłada budowę kompleksu z salami dydaktycznymi i koncertowymi. Dodatkowo całość ma być dopięta poprzez odnowienie i zaaranżowanie przestrzeni parkowej (inwestycja Miasta Kraków). 

W III kwartale 2017 r. planowany jest konkurs urbanistyczno–architektoniczny Centrum Muzyki wraz z koncepcja akustyczną.