Spotkanie Partnerów projektu MSIM

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
29.01.2020
Kolejne z cyklicznych spotkań podmiotów zaangażowanych w realizację projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) odbyło się 29 stycznia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie.

Lider projektu – Biuro Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz z kadrą IT z 38 małopolskich szpitali, rozmawiali o wyzwaniach informatycznych i technicznych związanych z kolejnym etapem wdrożenia nowoczesnej platformy usług medycznych w regionie.  W szczególności analizowano kwestie integracji danych z wszystkich szpitali oraz współpracy MSIM z rozwiązaniami krajowymi

Dodatkowo Monika Michalska – Mazgaj – Dyrektor Biura Inwestycji Strategicznych zaprezentowała aktualny stan realizacji projektu. Prace nad platformą nabierają tempa. W grudniu ogłoszono postępowanie na przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie MSIM. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na czerwiec. W lutym będą przekazane partnerom uaktualnione rekomendacje techniczne. Następne z serii spotkań zaplanowano na marzec. Wtedy też zostanie udostępniona platforma „TUKAN’ co ułatwi producentom oprogramowania dla partnerów weryfikację i testowanie zgodności systemów IT w szpitalach ze standardami interoperacyjności.

MSIM to rewolucja w zakresie e-zdrowia w Małopolsce. W państwowej służbie zdrowia na terenie naszego województwa praktycznie nie funkcjonują zintegrowane rozwiązania informatyczne dla pacjentów i personelu medycznego zapewniające powszechną dostępność e-usług. Platforma ma umożliwić przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy podmiotami zdrowia w regionie, a także dostęp pacjentów do danych medycznych czy e-rejestrację. Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakończenie jego realizacji planowane jest na 2021 r.